JavaScript is required to view this page.

Spoedbestelling? Geen Probleem! De levertijd kies je namelijk zelf bij het uitchecken. Klik hier voor overige vragen.

Algemene Verhuur en Service Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de onderneming 


GOXXO 

Bredewater 24, B04

2715 CA Zoetermeer


Tel. +316 21 38 77 01

E-mailadres: info@goxxo.nl

Website: https://goxxo.nl/


KVK: 82968179

Artikel 2: Toepasselijkheid en definities


2.1 Deze algemene verhuur- en service voorwaarden gelden voor iedere verhuur- en service offerte en verhuur- en service overeenkomst die betrekking heeft op de Gehuurde artikelen en/of diensten van GOXXO.


2.2. GOXXO wordt hierna in deze Algemene Verhuur & Service Voorwaarden aangeduid als “GOXXO” of  de “Verhuurder”. 


2.3 De Klant wordt hierna in deze Algemene Verhuur & Service Voorwaarden aangeduid als “Klant” of “Huurder” en daarmee wordt iedere (rechts)persoon of onderneming omschreven die de overeenkomst aangaat en daarmee de service afneemt en/of artikelen huurt bij de Verhuurder.


2.4 Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot serviceverlening of verhuur. 


2.5 De verhuurde artikelen worden hierna in deze Algemene Verhuur & Service Voorwaarden aangeduid als het “Gehuurde”.


2.6 Bij het aangaan van een overeenkomst met GOXXO, erkent de Klant deze Algemene Verhuur & Service Voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.Artikel 3: Offertes & Reserveringen

3.1 Alle offertes gedaan door GOXXO zijn wederzijds geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen.3.2. Reserveringen kunnen direct via de webshop www.goxxo.nl geplaatst worden en via e-mail (info@goxxo.nl) of WhatsApp ( +31621387701)


3.3 Door een aanbetaling te doen aan GOXXO komt een overeenkomst en reservering tot stand, waardoor de Klant gebonden is zich te houden aan de Algemene Verhuur & Service Voorwaarden.


3.4 Het Gehuurde blijft ten alle tijden in het bezit van de Verhuurder tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 4: Wijzigingen en Annuleringen


4.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen in de reservering en overeenkomst moeten door de Klant minimaal 48 uur voor de overeengekomen huur en/of servicedatum worden kennis gegeven. GOXXO houdt zich het recht voor om voorgestelde Klant wijzigingen in de overeenkomst niet te accepteren.


4.2 Indien wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst door GOXXO worden voorgesteld, zal de Klant hier tijdig van op de hoogte gesteld worden en zal er in overleg een nieuwe overeenkomst plaatsvinden. 


4.3 Indien eventuele wijzigingen in de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal GOXXO de Klant hier tijdig van op de hoogte brengen en komt er een nieuwe overeenkomst tot stand zodra er een aanvullende aanbetaling door de Klant of gedeeltelijke terugbetaling  door GOXXO is gedaan.


4.4 Annuleren of ontbinding van de overeenkomst door GOXXO is ten alle tijden mogelijk en daar kunnen geen rechten of schade aan ontleend worden door de Klant. GOXXO zal hier indien van toepassing eventuele (aan)betalingen restitueren aan de Klant.


4.5 Annuleren of ontbinding van de overeenkomst door de Klant  is ten alle tijden mogelijk zonder enige reden, echter verliest de Klant hierdoor 100% van de reeds voldane (aan)betaling.


4.6 Gepersonaliseerde feestartikelen en decoraties worden ten alle tijden 100% in rekening gebracht en kunnen niet geannuleerd worden. Artikel 5: Prijzen, Borg en Betalingsvoorwaarden


5.1 De genoemde huur- en service prijzen zijn altijd incl. BTW en exclusief eventuele transportkosten en borg.


5.2 Bij reservering dient de Klant 25% van de totale huur- en/of serviceprijs meteen aan te betalen.


5.3 Overeenkomsten worden door GOXXO alleen uitgevoerd als 100% van het totaalbedrag minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen huur- en/of service datum is voldaan. Mocht  bij het plaatsen van een reservering de huurdatum binnen 5 werkdagen vallen, dan dient de Klant het volledige bedrag binnen 1 werkdag te betalen.

5.4 De huur- en Service prijzen aangeduid in de webshop (www.goxxo.nl) moeten ten alle tijden op drukfouten worden voorbehouden en binden de Verhuurder niet.


5.5. GOXXO kan bij verhuur van de artikelen een borg van minimaal €50 of 50% van het totale huurbedrag vragen. Deze wordt na afloop van de verhuurperiode weer volledig aan de Klant geretourneerd, mits er geen sprake is van schade, vermissing of een boete.
Artikel 6: Duur van de overeenkomst


6.1 De overeenkomst wordt ten alle tijden gesloten voor een vooraf vastgestelde periode voor een vast bedrag.


6.2 De huurperiode is per dag met een maximum van 3 dagen.


6.3 De huurperiode gaat in op de overeengekomen huurdatum om 11.00 uur s’ochtends en dient op de overeengekomen einddatum uiterlijk 10.00 uur s’ochtends weer in het bezit te zijn van de Verhuurder.


6.4 Indien de Klant het Gehuurde zelf retourneert, dan dient dit gedurende openingstijden te gebeuren, maar nog altijd uiterlijk 10:00 uur s'ochtends op de einddatum de overeenkomst:

 

  • Openingstijden GOXXO: 9:00 uur - 20:00 uur

6.5 Indien het Gehuurde niet op de einddatum voor 10.00 uur terug in het bezit is van GOXXO, is de Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. GOXXO is dan gerechtigd het Gehuurde zelf terug te halen, waarvoor bij de Huurder transport en servicekosten in rekening worden gebracht. Voor elke dag die voorbij gaat na de einddatum, en dat het Gehuurde niet terug in het bezit is van GOXXO, zal de dagelijkse huurprijs + een boete van €50 per dag aan de Huurder in rekening worden gebracht.


6.6 Indien het terughalen of ontvangen van het Gehuurde (deels) onmogelijk is, dan is de Huurder de totale vervangingswaarde van het Gehuurde verschuldigd aan GOXXO.


Artikel 7: Levering en Afhalen


7.1 Bij het plaatsen van een reservering heeft de Klant (in de meeste gevallen) de keuze om het Gehuurde:

  1. Te laten leveren & weer op te laten halen door GOXXO. En eventueel ook Opbouwen & Afbouwen op locatie door GOXXO.
  2. Zelf af te halen en retourneren op het vestigingsadres in Zoetermeer

7.2 Bij het kiezen van optie a) zitten transportkosten verbonden en zal GOXXO vooraf met de Huurder een dag met lever- en afhaaltijdstip (en eventueel opbouw- en afbouwtijden) bespreken. 


7.3 Bij het kiezen van optie a) zonder op- en afbouw service door GOXXO, draagt de Klant zorg voor het klaarstaan van het Gehuurde in dezelfde staat zoals afgeleverd door GOXXO (Bijvoorbeeld ingeklapt en afgebouwd op de afhaallocatie). Indien dit niet gebeurt en GOXXO zelf moet afbouwen, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht bij de Klant.


7.4 Bij het kiezen van optie b) dient de Klant zelf te zorgen voor ordelijk transport dat ervoor zorgt dat het Gehuurde droog, schoon en veilig kan worden vervoerd.


7.5 GOXXO houdt zich het recht voor om het transport van de klant zelf te weigeren als er niet aan de bovenstaande bepalingen wordt voldaan.


7.6 De Klant is verplicht bij ontvangst van het Gehuurde, deze te inspecteren op eventuele schade en gebreken en dient alle opmerkingen schriftelijk met de Verhuurder te noteren. De Huurder wordt geacht om met de staat van het Gehuurde akkoord te gaan en zodra dit gebeurt vervalt ieder recht op verhaal.Artikel 8: Schade, Vermissingen en reparaties


8.1 De Klant is verplicht om elke schade tijdens gebruik aan de Verhuurder te melden en mag zelf niet overgaan tot reparaties.


8.2 De Gehuurde artikelen mogen niet nat worden gemaakt d.m.v. regen en er mogen geen veranderingen aangebracht worden.


8.3 Alle schade opgelopen tijdens de verhuurperiode, vermissingen en reparaties, ongeacht de oorzaak, zijn voor de aansprakelijkheid en volledig voor de rekening van de Klant. Een bedrag op de borgsom kan hiermee worden verrekend. Eventuele restkosten geschiedt de Klant binnen 14 dagen na het ontvangen van de schade/ narekening te voldoen.


8.4 GOXXO is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het Gehuurde aan goederen van derde of personen.Artikel 9: Aansprakelijkheid


9.1 Indien GOXXO niet aan de verplichtingen in de overeenkomst kan voldoen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant en heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding.


9.2  GOXXO is nooit aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het Gehuurde aan goederen van derde of personen.


9.3 De verhuurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor het Gehuurde en mag dit niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is overeengekomen. Voorts is het de Klant niet toegestaan om het Gehuurde door te verhuren of te verpanden.Artikel 10 Geschillen

GOXXO beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenregeling:

  • E-mail  de klantenservice op info@goxxo.nl en wij zullen er samen met jou aan werken om een oplossing te vinden voor eventuele problemen die je met onze diensten hebt

Als de klantenservice je klacht niet naar tevredenheid kan oplossen, kun je het probleem voorleggen aan:

Het Europese platform voor online geschillenbeslechting (EU Online Dispute Resolution platform): 

www.ec.europa.eu/consumers/odr.